50% goedkoper dan een notaris ->

De 5 erfenismythes doorprikt

Peter Louwies

27 Mar 2016

Nalatenschap, successie aangifte

Rond erfenissen en het plannen ervan, doen heel wat mythes de ronde.In velen schuilt weliswaar een grond van waarheid, maar vaak doen ze de waarheid toch licht tot veel geweld aan. We zetten er 5 voor u op een rij en doorprikken de mythe waar nodig.

1. HET HUWELIJK IS DE BESTE SUCCESSIEPLANNING.

WAAR

Echtgenoten en (wettelijk of feitelijk) samenwonende partners betalen dan wel dezelfde successierechten op wat ze erven, het huwelijk biedt aan de partners toch meer bescherming dan andere samenlevingsvormen. Een echtgenoot is een wettelijk beschermde erfgenaam. U kunt hem niet onterven. Een wettelijk samenwonende partner is een wettelijke erfgenaam, maar geen wettelijk beschermde erfgenaam. Met andere woorden de wet voorziet wel een erfrecht voor uw wettelijk samenwonende partner, maar u kunt hem of haar dat altijd “ontnemen”, bijvoorbeeld door een ontervend testament op te stellen. Een feitelijk samenwonende partner is zelfs geen wettelijke erfgenaam , laat staan een wettelijk beschermde erfgenaam. Tenzij u zelf expliciet iets regelt, zal hij of zij dus niets erven.

Voor wie zijn of haar partner extra wil beschermen, biedt het huwelijk een voorgekauwd kader dat gemoedsrust kan bezorgen. In een eerste huwelijk of zonder kinderen uit een vorige relatie biedt het huwelijk vaal voldoende bescherming aan beide partners.

Met een slim huwelijkscontract kunt u de solidariteit tussen de partners nog vergroten en ook fiscaal optimaliseren.

Het “huwelijk” is de énige wettelijk erkende samenlevingsvorm voor de overheid. Alle andere samenlevingsvormen zijn een afkooksel ervan, en kunnen het statuut “huwelijk” maar benaderen.

NIET WAAR

Alles hangt af van de wensen. Voor wie de rechten van de partner wil beperken, bvb opdat men de kinderen (uit een vorige relatie) extra wenst te beschermen., kan het erfrecht dat ontstaat door het huwelijk een struikelblok zijn.

2. IK KAN MIJN ERFENIS OOK ZONDER NOTARIS AFHANDELEN.

WAAR

Voor wie niets regelt, heeft de wetgever de spelregels in verband met de verdeling van de erfenis vastgelegd. Wie zich kan vinden in de wettelijke regels hoeft dus geen bezoek te brengen bij de notaris. DLP aangifte-successie is het alternatief bij uitstek.

Erfgenamen zijn NIET verplicht een notaris in te schakelen om de fiscale aangifte-successie in te vullen. Die aangifte dient om het fiscale luik (te betalen successierechten) van de erfenis te regelen. Een notaris is niet nodig bij zogenaamde standaard gevallen.

Concreet: wanneer u de wettelijke verdeelregels volgt, als er geen risico is op conflicten tussen de erfgenamen en wanneer het een eenvoudig overzichtelijk vermogen betreft zonder risico’s op discussies met de registratie omtrent de waardering van het vastgoed en of de effectenportefeuille, hoeft u de notaris hiervoor niet aan te spreken.

Let wel, het correct opstellen van een aangifte-successie is verre van evident. Enige kennis van zaken is noodzakelijk. Successie is een redelijk repressieve belasting waar fouten , onmiddellijk beboet worden, ook al werden de fouten onbewust gemaakt.

NIET WAAR

U dient een notaris te raadplegen bij:

  • Testament
  • Akte “Gifte tussen echtgenoten”
  • Huwelijkscontract

Dit om een akte van bekendheid op te maken. U kunt dan alsnog kiezen om de aangifte-successie buiten het notariaat te laten opstellen.

Bij minderjarige kinderen of verlengd minderjarigen dient de notaris op te treden te bescherming van hun rechten.

DLP aangifte-successie is het alternatief bij uitstek voor de afhandeling van een nalatenschap.

3. IN BELGIË BETALEN WE ONS BLAUW AAN SUCCESSIERECHTEN.

WAAR

In vergelijking met onze buurlanden liggen te tarieven in “rechte lijn” voor partners, kinderen en ouders veel te hoog; Wie niet in rechte lijn erft, betaalt aanzienlijke tarieven . De tarieven voor broers , zussen , neven ,nichten en andere categorieën liggen zelfs monsterachtig hoog. Het toptarief van 65% komt al snel in zicht.

Wij wachten dan ook op de Vlaamse overheid om het successierecht aan de huidige samenleving-vormen aan te passen, alsook de tarieven die niet meer van deze tijd zijn.

NIET WAAR

Ondanks de hoog ogende tarieven valt de belastingdruk voor erfenissen in recht lijn –ouders, partners en kinderen- behoorlijk mee. De tarieven variëren van 3% over 9% tot 27%. Dit tarief wordt voor elke erfgenaam afzonderlijk. Vlaanderen verguldt de pil nog meer door het tarief te berekenen na aftrek van de schulden voor het roerende en onroerende deel.

Ook al liggen de tarieven in recht lijn hoog in vergelijking met de buurlanden , de mogelijkheden om op een legale manier successierechten te vermijden zijn bij ons veel groter dan in onze buurlanden. Het effectief te betalen bedrag aan successierechten zal daardoor in de praktijk vaak goed meevallen.

Vooral alleenstaanden, en echtgenoten zonder kinderen dienen tijdig actie te ondernemen.

4. EEN TESTAMENT IS DEFINITIEF.

NIET WAAR

Een testament is een eenzijdig en op elk moment herroepbaar document . U kunt het dus aanpassen zolang u leeft, zo vaak als u wilt. Een testament is een veel flexibeler instrument dan een schenking.

Uw testament blijft tot aan uw dood onbekend voor uw erfgenamen. Op dat moment zal alleen het allerlaatste testament van toepassing zijn. Alleen de chronologie telt, niet het type testament; een notarieel testament is op dat vlak niet meer waard dan een eigenhandig geschreven testament. Een notarieel testament biedt wel meer garanties op andere vlakken: correctheid, opspoorbaarheid, enz.

5. GEGEVEN IS GEGEVEN.

WAAR

In principe is een schenking inderdaad onherroepelijk. Maar het betekent niet dat de begiftigde er 100 procent zeker van kan zijn dat hij datgene wat hij heeft gekregen, ook zal kunnen behouden. Als blijkt dat de schenker te veel heeft weggegeven , bestaat het risico dat de schenking naar de nalatenschap moet terugkeren.

NIET WAAR

Schenkingen tussen echtgenoten buiten het huwelijkscontract zijn wel herroepbaar. Echtgenoten kunnen zich op elk moment bedenken en hoeven daar zelfs geen reden voor te geven. Schenkingen tussen (wettelijk) samenwonende partners zijn wel onherroepelijk.

Men kan ontbindende voorwaarden koppen aan een schenking. Een veel gebruikte en aanbevelenswaardige clausule is het “conventioneel beding van terugkeer”. Komt de begiftigde voor de schenker te overlijden , dan wordt de schenking teruggedraaid.

Stel uw vragen, geef uw feedback en ontvang hulp

ADRES

Sprinkelestraat 97 3690 Zutendaal

Contactgegevens

info@aangifte-successie.be

+32 477 18 54 53

Maak nu jouw afspraak

Stel hieronder jouw vragen over nabestaandenzorg en successie/nalatenschap aangifte.

DLP - site door subliweb.be