50% goedkoper dan een notaris ->

Declaratie successie aangifte nalatenschap DLP

Welke documenten zijn er nodig voor aangifte van een Nalatenschap?

Overlijdensakte en overlijdensbrief + Trouwboekje overledene.

Kopie identiteitskaarten van de erfgenamen recto/verso.

Eventueel huwelijkscontract (datum + notaris) graad van invaliditeit van de erfgenamen (voor aanvraag vrijstelling van successie) + BTW nr.

Testament

Attest Erfrechtverklaring (aan te vragen bij registratie van uw woonplaats) of een kopie.

Aangifte(n) van de bank(en), levensverzekeringen, schulden, begrafeniskostenverzekering, inhoud safe.

Alle eigendomstitels onroerende goederen, een plan van de woning of schets met afmetingen en het kadastraal inkomen van de betreffende onroerende goederen.

Auto(‘s) in bezit: merk en bouwjaar (kopie aanslagbiljet auto belastingen).

Kopie van de brandverzekering (blad met verzekerde bedragen).

Akte langste leven of huwelijkscontract.

Geregistreerde schenkingen of verkopen van onroerende goederen van de laatste drie jaar.

Alle facturen, onkostennota’s van de begrafenis maar ook van elektriciteit, telefoon, ziekenhuis en dergelijke …

Woonplaatsen gedurende de laatste 5 jaar.

Stel uw vragen, geef uw feedback en ontvang hulp

ADRES

Sprinkelestraat 97 3690 Zutendaal

Contactgegevens

info@aangifte-successie.be

+32 477 18 54 53

Maak nu jouw afspraak

Stel hieronder jouw vragen over nabestaandenzorg en successie/nalatenschap aangifte.

DLP - site door subliweb.be