Aangifte successie – verdelen nalatenschap.

Indien u pas een naaste of familielid verloren hebt, wensen wij ons medeleven te betuigen.

Vanaf 1987 geven wij, voor de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg, informatie en advies om de successierechten te milderen. Wij doen uw aangifte en zo nodig verdedigen wij uw dossier bij de ontvanger der registratie. Wij berekenen de verschuldigde rechten. Tevens kan er een schattingsverslag opgemaakt worden van de onroerende en roerende bezittingen (Gecertificeerd Schatter). Ons beroepsgeheim garandeert een discrete en professionele benadering . U hoeft zich niet te verplaatsen, wij komen bij U aan huis. Wij begeleiden U stap voor stap door deze administratieve aangelegenheid.

Bij een overlijden van een familielid moet er een fiscale aangifte van de nalatenschap ingediend worden binnen de VIER maanden na het overlijden bij de ontvanger van BTW, Registratie en Domeinen van de woonplaats van de overledene.

De fiscale wetgeving in verband met de successierechten is niet echt een open boekje voor iedereen. Daarom is het raadzaam om U te informeren over het verloop van een nalatenschap, en hoe U correct en zonder problemen deze aangifte kunt doen. Een aangifte is immers repressief, dwz indien U een fout maakt, volgt er automatisch een boete. Anderzijds kan U door onwetendheid misschien overbodige successierechten betalen. Door onze deskundigheid kunnen wij U daarbij helpen.

Onze diensten worden vergoed door een vooraf overeengekomen honorarium van 350 euro inclusief BTW verplaatsingen inbegrepen. In vergelijking met sommige vrije beroepen bespaart U minstens 750 euro. (De gemiddelde besparing van al onze aangiften tot de officilële barema’s bedraagt 875 euro). Vanaf 1 januari 2012 andere prijzen vanaf een bruto actief van 500.000,00 euro zie verder op de website.

Als gecertificeerd schatter, kunnen wij een waardebepaling doen van al uw onroerende goederen. Dit doen wij aan de hand van vier criteria, vloerplaatberekening, de huurwaarde, kadastraal inkomen en nieuwbouwwaarde ABEX.

Wij kunnen u ook helpen bij het verdelen van de nalatenschap over de erfgenamen of met het op voorhand plannen van de successierechten. De aangifte-successie is strikt gescheiden van de akte deling, of de latere verkoop van het onroerend goed waar u natuurlijk een notaris voor nodig heeft. Ook hierbij kunnen wij u begeleiden.

Wenst U informatie of heeft U problemen bij het opstellen van de aangifte, aarzel niet om contact te nemen door “u wenst informatie” op deze site te vervolledigen. Een van onze medewerkers nemen contact met u op.

Veel gestelde vragen.