Welke documenten zijn er nodig voor aangifte van een nalatenschap?

 • Overlijdensakte en overlijdensbrief + Trouwboekje overledene.
 • Kopie identiteitskaarten van de erfgenamen recto/verso.
 • Eventueel huwelijkscontract (datum + notaris) graad van invaliditeit van de erfgenamen (voor aanvraag vrijstelling van successie) + BTW nr.
 • Testament
 • Attest Erfrechtverklaring (aan te vragen bij registratie van uw woonplaats) of een
  kopie.
 • Aangifte(n) van de bank(en), levensverzekeringen, schulden, begrafeniskostenverzekering, inhoud safe.
 • Alle eigendomstitels onroerende goederen, een plan van de woning of schets met afmetingen en het kadastraal inkomen van de betreffende onroerende goederen.
 • Auto(‘s) in bezit: merk en bouwjaar (kopie aanslagbiljet auto belastingen).
 • Kopie van de brandverzekering (blad met verzekerde bedragen).
 • Akte langste leven of huwelijkscontract.
 • Geregistreerde schenkingen of verkopen van onroerende goederen van de laatste drie jaar.
 • Alle facturen, onkostennota’s van de begrafenis maar ook van elektriciteit, telefoon, ziekenhuis en dergelijke …
 • Woonplaatsen gedurende de laatste 5 jaar.

Enkel die documenten die voor u van toepassing zijn, moet u verzamelen.

Wenst U nog informatie kan U steeds telefoneren of maak een afspraak, indien gewenst komen wij bij U thuis. Dit in tegenstelling met de vrije beroepen waar u alle documenten moet bezorgen aan hun kantoor.