50% goedkoper dan een notaris ->

Hoe je ervoor kunt zorgen dat je aangifte nalatenschap in Belgie vlekkeloos verloopt

Peter Louwies

04 Apr 2023

aangifte nalatenschap successie erfbelasting Zutendaal DLP

Als u in België te maken heeft met de afwikkeling van een erfenis, is het belangrijk om te weten hoe u de aangifte van de nalatenschap moet invullen. Dit proces kan namelijk behoorlijk ingewikkeld zijn, vooral als de nalatenschap omvangrijk is of als er sprake is van erfgenamen die het niet met elkaar eens zijn. Ook in het geval van minderjarige erfgenamen is bewindvoering vaak aan de orde. Hieronder vindt u enkele tips om ervoor te zorgen dat uw aangifte van de nalatenschap vlekkeloos verloopt.

  1. Verzamel alle benodigde documenten Voordat u begint met het invullen van de aangifte van de nalatenschap, is het belangrijk om alle benodigde documenten te verzamelen. Denk hierbij aan het testament, de huwelijksakte, de ID kaarten van de erfgenamen en alle bewijsstukken van de bezittingen en schulden van de overledene. Het is ook belangrijk om een kopie van de overlijdensakte te hebben.
  2. Maak een overzicht van de bezittingen en schulden van de overledene Voordat u begint met het invullen van de aangifte van de nalatenschap, is het belangrijk om een overzicht te maken van de bezittingen en schulden van de overledene. Dit overzicht moet zo gedetailleerd mogelijk zijn en alle activa en passiva van de overledene omvatten. Hierbij moet u denken aan onroerend goed, bankrekeningen, aandelen, voertuigen, schulden, leningen enzovoort.
  3. Doe op tijd aangifte De aangifte van de nalatenschap moet binnen vier maanden na het overlijden van de erflater worden ingediend. Als u deze termijn overschrijdt, riskeert u een boete. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat u de aangifte tijdig indient.
  4. Laat de waarde van de bezittingen en schulden schatten Om de erfbelasting te kunnen berekenen, moet u de waarde van de bezittingen en schulden van de overledene kennen. Dit kan soms lastig zijn, vooral als er onroerend goed of kunstvoorwerpen bij betrokken zijn. Het is daarom aan te raden om een deskundige in te schakelen om de waarde van deze bezittingen te schatten.
  5. Wees eerlijk over de bezittingen en schulden van de overledene Het is belangrijk om eerlijk te zijn over de bezittingen en schulden van de overledene. Het verzwijgen van bezittingen kan leiden tot problemen met de fiscus en kan belangrijke belastingverhogingen tot gevolg hebben. Wees daarom transparant over de bezittingen en schulden van de overledene en vermeld alles wat u weet.
  6. Houd rekening met de erfbelasting In België is het betalen van erfbelasting verplicht bij overlijden. De erfbelasting is afhankelijk van de omvang van de nalatenschap en de familierelatie tussen de erfgenamen en de overledene. Het is belangrijk om rekening te houden met de erfbelasting bij het invullen van de aangifte van de nalatenschap en om eventuele vragen hierover aan de nazorgconsulent te stellen.
  7. Houd rekening met de wettelijke erfgenamen Bij het opstellen van de aangifte van de nalatenschap is het belangrijk om rekening te houden met de wettelijke erfgenamen. Dit zijn de erfgenamen die volgens de wet recht hebben op een deel van de nalatenschap als er geen testament is opgesteld. Het is belangrijk om deze erfgenamen te vermelden in de aangifte en om hun deel van de nalatenschap te berekenen.
  8. Zorg voor een goede communicatie tussen de erfgenamen Als er meerdere erfgenamen zijn, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er een goede communicatie is tussen alle partijen. Dit kan helpen om conflicten en misverstanden te voorkomen. Maak duidelijke afspraken over de verdeling van de nalatenschap en houd elkaar op de hoogte van de voortgang van het proces.
  9. Schakel hulp in van een advocaat bij conflicten Als er onenigheid ontstaat tussen de erfgenamen, kan het verstandig zijn om de hulp van een bemiddelaar in te schakelen. Een bemiddelaar kan u helpen bij het oplossen van geschillen en kan u adviseren over uw rechten en plichten als erfgenaam.

Zoals u ziet kan het invullen van de aangifte van de nalatenschap een complex proces zijn, vooral als de nalatenschap omvangrijk is of als er sprake is van meerdere erfgenamen. Door alle benodigde documenten te verzamelen, een gedetailleerd overzicht te maken van de bezittingen en schulden van de overledene, een nazorgconsulent zoals DLP in te schakelen en rekening te houden met de erfbelasting en de wettelijke erfgenamen, kunt u ervoor zorgen dat de aangifte van de nalatenschap vlekkeloos verloopt. Bovendien is het belangrijk om een goede communicatie tussen alle erfgenamen te bevorderen en om de hulp van een bemiddelaar in te schakelen bij conflicten.

DLP zal altijd zorgen dat iedere erfgenaam op de hoogte is van de vooruitgang van het dossier. Als u vragen heeft of als u hulp nodig heeft bij het aangeven van uw nalatenschap kunt u altijd contact met ons opnemen via www.aangifte-successie.be

Stel uw vragen, geef uw feedback en ontvang hulp

ADRES

Sprinkelestraat 97 3690 Zutendaal

Contactgegevens

info@aangifte-successie.be

+32 477 18 54 53

Maak nu jouw afspraak

Stel hieronder jouw vragen over nabestaandenzorg en successie/nalatenschap aangifte.

DLP - site door subliweb.be