50% goedkoper dan een notaris ->

Hoe wordt nalatenschap verdeeld?

Peter Louwies

10 May 2023

Hoe wordt nalatenschap verdeeld aangifte nalatenschap?

Samenvatting

Dit artikel bespreekt de verdeling van nalatenschap, het reservataire deel, het beschikbare deel, vruchtgebruik en blote eigendom, evenals hoe de erfenis wordt verdeeld voor verschillende soorten partners en kinderen. Een FAQ-sectie is toegevoegd aan het einde van het artikel.

Nalatenschap: Hoe wordt uw erfenis verdeeld?

Wanneer het gaat over uw erfenis, kunt u niet over alles zelf beslissen. De wet beschermt uw partner en uw kinderen door een deel van uw vermogen voor hen te reserveren. Dit heet het “reservataire deel”. Over het resterende deel van uw erfenis, het “beschikbare deel”, kunt u wel zelf beslissen.

Reservataire deel en beschikbare deel

Het vruchtgebruik is het recht dat ontstaat uit het gebruik van een goed. Bij een huis betekent dit het recht om het huis te bewonen of te verhuren en de huurinkomsten te ontvangen. De blote eigendom is de volledige eigendom minus het vruchtgebruik. Dit betekent dat u het huis bezit, maar niet het recht heeft om het te bewonen of te verhuren. Samengevat: volledige eigendom = blote eigendom + vruchtgebruik.

Sinds 1 september 2021 is er een nieuwe regel die de rol van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker bij grote herstellingswerken verfijnt. Volgens deze regel kan de blote eigenaar aan de vruchtgebruiker vragen om bij te dragen aan de kosten van grote herstellingen, in verhouding tot de waarde van zijn vruchtgebruik. Deze waarde hangt af van de leeftijd en het geslacht van de vruchtgebruiker.

Reservatair deel van uw partner

Eerst wordt het reservataire erfdeel van uw partner berekend. Als u getrouwd bent, bestaat het reservataire deel van uw echtgeno(o)t(e) uit het vruchtgebruik van de helft van uw erfenis, met de gezinswoning en de inboedel als minimum. Als u wettelijk samenwoont, is er geen reservatair deel. Uw partner erft echter wel automatisch het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel. Dit kan beperkt worden via een testament. Als u feitelijk samenwoont, is er ook geen reservatair deel voor uw partner. Als u wilt dat uw feitelijk samenwonende partner erft, moet dit via een testament worden geregeld.

Reservatair deel van uw kinderen

Iedereen kan kiezen wat hij/zij doet met de helft van zijn/haar vermogen, ongeacht het aantal kinderen. Voor de hervorming van 1 september 2018 hing de grootte van het beschikbare deel af van het aantal kinderen. Dat is nu veranderd.

Raakt u in uw testament aan het erfdeel van uw partner of kinderen? Dan hebben zij het recht om na uw overlijden hun reservataire deel op te eisen. Dit gebeurt via een vordering tot inkorting.

Heeft u geen kinderen? Dan kunt u vrij beschikken over uw volledige vermogen, tenzij u een partner heeft die aanspraak maakt op het reservataire deel.

Verdeling van de erfenis voor verschillende soorten partners en kinderen

Getrouwde partners

Als u getrouwd bent zonder kinderen, gaat uw volledige erfenis naar uw echtgeno(o)t(e). Als u samen kinderen heeft, krijgt uw echtgeno(o)t(e) het vruchtgebruik van uw nalatenschap, terwijl de kinderen de blote eigendom erven. Als u kinderen heeft uit een vorige relatie, dan wordt uw nalatenschap op dezelfde manier verdeeld: uw echtgeno(o)t(e) krijgt het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom.

Wettelijk samenwonende partners

Voor wettelijk samenwonende partners zonder kinderen gaat uw volledige erfenis naar uw partner. Als u samen kinderen heeft, erft uw partner automatisch het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel, terwijl de kinderen de blote eigendom erven. Als u kinderen heeft uit een vorige relatie, erft uw wettelijk samenwonende partner het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel en de kinderen erven de blote eigendom.

Feitelijk samenwonende partners

Feitelijk samenwonende partners hebben geen wettelijk erfrecht. Als u wilt dat uw feitelijk samenwonende partner erft, moet u dit regelen via een testament. Houd er echter rekening mee dat u het reservataire deel van uw kinderen niet kunt aantasten.

Heb je hulp nodig of extra informatie? Neem contact op met DLP!

Veelgestelde vragen

  1. Kan ik mijn partner onterven? Het is mogelijk om uw partner te onterven, maar houd er rekening mee dat hij/zij altijd aanspraak kan maken op het reservataire deel.
  2. Kan ik een kind onterven? Het is niet mogelijk om een kind volledig te onterven, aangezien zij recht hebben op hun reservataire deel. U kunt echter wel het beschikbare deel van uw erfenis aan iemand anders toewijzen.
  3. Wat gebeurt er als ik geen testament heb? Als u geen testament heeft, wordt uw erfenis verdeeld volgens de wettelijke regels. Dit betekent dat uw partner en kinderen automatisch erfrecht hebben.
  4. Wat is een testament? Een testament is een schriftelijke verklaring waarin u vastlegt hoe u wilt dat uw erfenis wordt verdeeld na uw overlijden. Het is belangrijk om een testament op te stellen als u af wilt wijken van de wettelijke verdeling van uw erfenis.
  5. Hoe kan ik een testament opstellen? Er zijn verschillende manieren om een testament op te stellen. U kunt een notarieel testament laten opmaken door een notaris, of u kunt een eigenhandig testament opstellen. Het is aan te raden om advies in te winnen bij een notaris of een juridisch expert om ervoor te zorgen dat uw testament aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Stel uw vragen, geef uw feedback en ontvang hulp

ADRES

Sprinkelestraat 97 3690 Zutendaal

Contactgegevens

info@aangifte-successie.be

+32 477 18 54 53

Maak nu jouw afspraak

Stel hieronder jouw vragen over nabestaandenzorg en successie/nalatenschap aangifte.

DLP - site door subliweb.be