Kosten bij de notaris

Peter Louwies

07 Aug 2016

Notariskosten nalatenschap, successie aangifte

Reeds vanaf 1 januari 2012 rekenen notarissen 21 % BTW op hun erelonen.

Voor aangiften buiten Limburg worden verplaatsingskosten aangerekend. Bijvoeglijke aangiften door onvolledige of onjuiste informatie 100 euro per item, met een minimum van 150 euro excl. BTW.

De meeste vrije beroepen hebben nationaal geldende erelonen, waaraan elke beoefenaar van een vrij beroep (notarissen en advokaten) zich dient te houden. Wat u betaalt bij een beoefenaar van een vrij beroep wordt berekend op basis van het bruto-erfbaar actief.

ERELONEN IN RECHTE LIJN
0 – 32.000,00 euro1,00%320,00 euro
32.000,01 – 120.000,00 euro0,75%660,00 euro
20.000,01 – 300.000,00 euro0,50%900,00 euro
300.000,01 – 950.000,00 euro0,25%1.625,00 euro
boven de 950.000,01 euro0,15%

In de zijlijn en in de andere gevallen wordt dit barema verhoogd met 50 %.
De barema’s worden met 1/3 verminderd in de volgende gevallen:

  • als de nalatenschap niet belastbaar is,
  • als het passief meer dan de helft van het actief bedraagt.

Voorbeeld:

Een gezin heeft een woning van 150.000 euro en heeft 50.000 euro aan roerende goederen (spaargelden enz.) na aftrek van de schulden.

Ereloon notaris :

0 – 32.000,00320,00 euro
32.000,01 – 120.000,00660,00 euro
120.000,01 – 200.000,00400,00 euro

Totaal ereloon vrij beroep 1.380,00 euro + 21% BTW 289,80 = 1.669,80

Bij een testament, akte langste leven, huwelijkscontract enz, is het noodzakelijk dat de notaris een “notariële erfrechtverklaring” +/- 350 tot 500 euro opmaakt. U bent daarom niet verplicht om dan de aangifte-successie bij de notaris te laten doen.

Er zijn lokale afwijkingen bekend op de nationale barema’s.

Wij zijn hèt alternatief bij uitstek voor een correcte en discrete aangifte-successie tegen een democratische vergoeding. In tegenstelling tot de notariaten komen wij bij U thuis om de noodzakelijke gegevens op te halen. Wij helpen u stap voor stap door deze administratieve aangelegenheid. Meer service voor minder geld.

Onze jarenlange ervaring (1987) inzake het schatten van onroerende goederen (Gecertifieerd schatter) is mooi meegenomen.

Stel uw vragen, geef uw feedback en ontvang hulp

ADRES

Sprinkelestraat 97 3690 Zutendaal

Contactgegevens

info@aangifte-successie.be

+32 89 61 30 71

Maak nu jouw afspraak

Stel hieronder jouw vragen over nabestaandenzorg en successie/nalatenschap aangifte.

DLP - site door subliweb.be