50% goedkoper dan een notaris ->

“na de rompslomp komt verdriet dubbel zo hard terug”

Peter Louwies

27 Jul 2021

“na de rompslomp komt verdriet dubbel zo hard terug” successie aangifte nalatenschapen

HANNELORE BEDERT WIL CENTRAAL PUNT VOOR WIE PARTNER VERLIEST: “NA DE ROMPSLOMP KOMT VERDRIET DUBBEL ZO HARD TERUG”

Het is bijna dag op dag twee jaar geleden dat muzikante en schrijfster Hannelore Bedert weduwe werd. Haar man Stijn overleed aan hartfalen en liet haar achter met twee jonge kinderen. Alsof dat nog niet genoeg verdriet met zich meebracht, kwam Bedert ook in een administratieve mallemolen terecht. En daar moet iets aan veranderen, vertelt ze in “Touché” op Radio 1.

“De eerste drie, vier maanden na het overlijden van Stijn liep ik naar de bank, naar de notaris, terug naar de bank, …”, vertelt Bedert. Na het overlijden van haar partner Stijn kwam ze terecht in een doolhof van administratieve rompslomp. Rekeningen werden geblokkeerd, alle mogelijke paperassen moesten bij elkaar gezocht worden en elke factuur die moest betaald worden, moest ze voorleggen aan de bank.Die rompslomp zorgt ervoor dat je in een overlevingsmodus geraakt en je verdriet aan de kant schuift. Alleen komt dat verdriet daarna dubbel zo hard terug

“Die rompslomp zorgt ervoor dat je in een overlevingsmodus geraakt en je verdriet aan de kant schuift”, vertelt Bedert. “Alleen komt dat verdriet daarna dubbel zo hard terug.”

Bedert pleit ervoor om een centraal punt in het leven te roepen, waar mensen die plots weduwe of weduwnaar worden, naartoe kunnen gaan en van waaruit alles administratief wordt op orde gezet voor jou.

Facturen tonen
Dat rekeningen worden geblokkeerd is om de eigendommen en gelden van de overledene niet te laten misbruiken. Dat snapt Hannelore Bedert ook, “maar wij waren bewust samen, zelfs getrouwd en hadden bewust samen kinderen”.
“Je krijgt dan een 4 à 5.000 euro om die eerste periode van te leven. Dat lijkt veel, maar dat is het niet. Met elke factuur moest ik naar de bank om te bewijzen wat er betaald moest worden, alleen bleek dat heel veel dingen niet van dat geld betaald mochten worden, zoals de kinderopvang. Daar sta je dan”, aldus Bedert. Het zijn haar ouders en die van Stijn die de muzikante hielpen en zorgden dat er cash geld in huis was, zodat Hannelore toch haar rekeningen kon blijven betalen.

Maar 5.000 euro ter beschikking? En alle facturen voorleggen? Hoe komt dat?
“Het is inderdaad een kluwen”, zegt advocate en erfrechtspecialiste Ann Maelfait als we haar bellen met die vraag. “Die rekeningen worden geblokkeerd tot alle administratieve checks gebeurd zijn. Met andere woorden, tot men weet wie de erfgenamen zijn en of er eventueel fiscale schulden zijn. Als je van die rekeningen dan al te veel geld zou opnemen, zou je de erfenis zuiver aanvaarden, dus ook met die eventuele schulden die je dan met je eigen vermogen moet betalen.”

Om die eerste periode toch wat te overbruggen, krijgt de weduwe of weduwnaar 5.000 euro. Maar inderdaad, daar mogen niet alle kosten mee betaald worden én de facturen moeten voorgelegd worden aan de bank, vertelt Maelfait. “Water, gas, elektriciteit, begrafeniskosten zullen daar wel onder vallen, maar niet-dringende kosten niet. Die eerste maanden zijn de hel.”
“Eigenlijk”, stelt Maelfait voor, “zou je een vrij bedrag van 10.000 euro ter beschikking moeten stellen en dat dan bijvoorbeeld later regelen met de erfgenamen.” Ook het idee van zo’n centraal meldpunt is ze genegen. “Men is daarnaar op weg. Het notariaat doet zijn best om al veel meer digitaal te bundelen, denk aan huwelijkscontracten en bepaalde testamenten. Maar een handgeschreven testament zit daar natuurlijk nog niet bij. Er is dus beterschap op komst, maar de weg is lang.

“Bovenop het verdriet voel je je zo alleen gelaten. Op die jonge leeftijd komt dat hard binnen”, vertelt Hannelore Bedert in “Touché” op Radio 1.

Overgangsuitkering
Daarbovenop krijgt Bedert ook te maken met de zogenaamde “overgangsuitkering”. Waar mensen die weduwe of weduwnaar worden, vroeger standaard een overlevingspensioen kregen, werden de regels daarvoor een aantal jaar geleden aangepast.
Omdat te weinig vrouwen terugkeerden naar de arbeidsmarkt, werd beslist om mensen die voor hun 48e weduwe of weduwnaar worden, een overgangsuitkering te geven. Gedurende 1 of 2 jaar, afhankelijk van of je kinderen hebt, krijg je een uitkering. Maar daarna gaat de kraan terug dicht en moet je het alleen zien te redden.

“De realiteit is dat er een volledig loon in een keer wegvalt als je plots weduwe of weduwnaar wordt. Tegelijkertijd heb je wel nog steeds een huis, dezelfde lasten en ook kinderen.”
“Ik ben jong en wil ook werken”, zegt Bedert, “maar de realiteit is dat er een volledig loon in een keer wegvalt als je plots weduwe of weduwnaar wordt. Tegelijkertijd heb je wel nog steeds een huis, dezelfde lasten en ook kinderen”.
Verder werd Hannelore ook aangeraden om minstens de helft van de overgangsuitkering aan de kant te zetten, omdat ze als nieuwbakken alleenstaande plots in een veel hogere belastingschijf terechtkomt. Het zal ervoor zorgen dat ze minstens de helft moet terugbetalen via de belastingen. Er wordt dan ook gepleit om van dat brutobedrag een nettobedrag te maken.

Kinderbijslag
Nog zo’n hiaat in de regelgeving voor jonge weduwes en weduwnaars, is dat van de kinderbijslag. Door een verandering in de wet, vallen de kinderen van Hannelore Bedert plots onder het nieuwe systeem van het groeipakket. Dat komt neer op 100 à 200 euro per kind per maand minder.
Natuurlijk kreeg Hannelore Bedert geen kinderen om te kunnen genieten van kinderbijslag, “maar we betalen allemaal belastingen om elkaar bij te staan in moeilijke omstandigheden en als jonge weduwe heb je niet het gevoel dat dat vangnet er is”, vertelt ze daarover.

“We betalen allemaal belastingen om elkaar bij te staan in moeilijke omstandigheden, maar als jonge weduwe heb je niet het gevoel dat dat vangnet er is.”
“Politici die het niet hebben meegemaakt, weten niet wat het is”, besluit Bedert. “Er moet verder gekeken worden dan de cijfers. Mensen moeten belangrijker zijn dan de regels, maar ja, politiek…”

Bron: VRT NWS | https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/14/hannelore-bedert/

Stel uw vragen, geef uw feedback en ontvang hulp

ADRES

Sprinkelestraat 97 3690 Zutendaal

Contactgegevens

info@aangifte-successie.be

+32 477 18 54 53

Maak nu jouw afspraak

Stel hieronder jouw vragen over nabestaandenzorg en successie/nalatenschap aangifte.

DLP - site door subliweb.be