50% goedkoper dan een notaris ->

Nalatenschap regelen in een latrelatie

Peter Louwies

24 May 2023

Nalatenschap regelen in een latrelatie aangifte successie DLP

Een latrelatie kan ingewikkeld zijn als het gaat om het regelen van uw nalatenschap. Het is belangrijk om dit goed te regelen, zodat uw partner krijgt wat u wilt nalaten en eventuele kinderen niet benadeeld worden. In dit artikel bespreken we de verschillende mogelijkheden en aandachtspunten bij het regelen van uw nalatenschap in een latrelatie.

Samenvatting

  • Een testament is nodig om ervoor te zorgen dat uw partner erft wat u wilt nalaten.
  • Schenkingen kunnen worden gebruikt om uw partner te bevoordelen.
  • Er zijn verschillende mogelijkheden om belasting te besparen, zoals feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen en trouwen.
  • Belastingtarieven voor erfbelasting variëren en het is belangrijk om te weten wat de opties zijn.

Inleiding

Een latrelatie is een relatie waarbij partners niet samenwonen. Vaak gaat het om partners die al wat ouder zijn en al een huis hebben. Het is belangrijk om uw nalatenschap goed te regelen als u in een latrelatie zit. In dit artikel bespreken we de verschillende mogelijkheden.

Testament

Een testament is nodig om ervoor te zorgen dat uw partner erft wat u wilt nalaten. Als u geen testament opmaakt, dan erven uw kinderen automatisch een deel van de nalatenschap. Het is belangrijk om te weten dat u als partners in een latrelatie niet automatisch elkaars erfgenamen bent. U moet elkaar dus expliciet benoemen in het testament.

Wilt u überhaupt van elkaar erven?

Het is belangrijk om na te denken over de vraag of u überhaupt van elkaar wilt erven. Als u dat niet wilt, dan moet u dat expliciet in het testament opnemen.

Wat zijn de gevolgen van reservataire erfgenamen, vooral als er kinderen zijn?

Als u kinderen heeft, dan hebben zij altijd recht op een deel van de nalatenschap. Dit wordt ook wel het ‘reservatair erfdeel’ genoemd. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het opstellen van het testament.

Hoe werkt een restlegaat en wat zijn de voor- en nadelen?

Een restlegaat is een manier om uw partner te bevoordelen. Hij of zij krijgt dan de beschikking over bepaalde goederen of geldbedragen, maar deze worden niet afgetrokken van het reservatair erfdeel van de kinderen.

Wat is een vriendenerfenis en hoe werkt het?

Een vriendenerfenis is een manier om vrienden te laten delen in de nalatenschap. Dit kan een goede optie zijn als u geen familie heeft en geen erfgenamen wilt benoemen.

Schenking

U kunt ook schenkingen doen aan uw partner om hem of haar te bevoordelen. Hierbij moet u wel rekening houden met de fiscale gevolgen.

Hoe kunt u schenken aan uw partner?

U kunt schenken door een schenkingsovereenkomst op te stellen en deze te registreren bij de Belastingdienst. Het is ook mogelijk om een notariële akte op te laten stellen.

[data:image/svg+xml,%3csvg%20xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27%20version=%271.1%27%20width=%2738%27%20height=%2738%27/%3e](data:image/svg+xml,%3csvg%20xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27%20version=%271.1%27%20width=%2738%27%20height=%2738%27/%3e)

Wat zijn de voor- en nadelen van registreren van schenkingen?

Het registreren van schenkingen zorgt ervoor dat de schenking belastingvrij is. Daarnaast wordt de schenking in mindering gebracht op het erfdeel van de begunstigde. Het nadeel is dat de schenking vastligt en niet zomaar kan worden teruggedraaid.

Welk risico houdt niet-registeren in?

Als u niet registreert, dan moet de begunstigde belasting betalen over de schenking. Daarnaast kan de schenking worden gezien als vermogen van de begunstigde, wat gevolgen heeft voor toeslagen en uitkeringen.

Samenwonen

Er zijn verschillende mogelijkheden om belasting te besparen als u gaat samenwonen.

Welke mogelijkheden zijn er om de belastingfactuur te drukken?

U kunt kiezen voor feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of trouwen. Elke optie heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Hoe werkt het feitelijk samenwonen?

Bij feitelijk samenwonen is er geen wettelijke regeling en geen vermogensdeling. Als u wilt dat uw partner erft, dan moet u een testament opstellen. Houd er rekening mee dat er geen bescherming is voor de gezinswoning van de langlevende.

Wat zijn de fiscale voordelen van wettelijk samenwonen en trouwen?

Bij wettelijk samenwonen of trouwen zijn er fiscale voordelen, zoals een vermindering van de erfbelasting. Hierbij is er ook bescherming van de gezinswoning van de langlevende.

Hoe werkt het keuzebeding?

Een keuzebeding is een clausule in het testament waarbij de langstlevende partner kan kiezen om de nalatenschap van de overledene te aanvaarden of te verwerpen.

Wat is de Valkeniersclausule en waarom kan het handig zijn voor nieuw samengestelde gezinnen?

De Valkeniersclausule is een manier om ervoor te zorgen dat de kinderen uit een eerder huwelijk ook een deel van de nalatenschap krijgen. Dit kan handig zijn voor nieuw samengestelde gezinnen.

Belastingen en erfbelasting

Het is belangrijk om te weten hoe erfbelastingtarieven werken in België.

Hoe werken erfbelastingtarieven in België?

Erfbelastingtarieven variëren afhankelijk van de relatie tussen de erfgenaam en de overledene.

Waarom zijn partners in een latrelatie vreemden van elkaar?

Partners in een latrelatie worden beschouwd als vreemden van elkaar voor de erfbelasting. Dit betekent dat zij meer belasting moeten betalen dan gehuwden of wettelijk samenwonenden.

Wat zijn de nadelen van hoogste belastingtarief van 55 procent?

Het hoogste belastingtarief van 55 procent kan leiden tot hoge kosten voor erfgenamen.

Wat zijn de laagste erfbelastingtarieven in rechte lijn?

De laagste erfbelastingtarieven zijn voor erfgenamen in rechte lijn, zoals kinderen en kleinkinderen.

Voor meer informatie of hulp kun je altijd terecht bij DLP.

[data:image/svg+xml,%3csvg%20xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27%20version=%271.1%27%20width=%2738%27%20height=%2738%27/%3e](data:image/svg+xml,%3csvg%20xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27%20version=%271.1%27%20width=%2738%27%20height=%2738%27/%3e)

Conclusie

Het regelen van uw nalatenschap in een latrelatie kan complex zijn. Het is belangrijk om na te denken over uw wensen en de mogelijke gevolgen van uw keuzes. Het opstellen van een testament en het maken van schenkingen kunnen bijvoorbeeld helpen om uw partner te beschermen en erfbelasting te verminderen. Door samen te wonen of te trouwen, kunt u ook profiteren van belastingvoordelen. Overleg altijd met een expert om ervoor te zorgen dat u de juiste beslissingen maakt.

FAQ

Moet ik als partner in een latrelatie altijd een testament opmaken?

Het is niet verplicht, maar het is wel aan te raden. Een testament kan ervoor zorgen dat uw partner beschermd wordt en dat uw wensen worden nageleefd.

Moet ik rekening houden met mijn kinderen als ik iets aan mijn partner wil nalaten?

Ja, als u kinderen heeft, dan moeten zij een deel van de nalatenschap ontvangen. Dit heet het reservatair deel. U kunt wel kiezen hoe u het resterende deel van de nalatenschap verdeelt.

Wat is het restlegaat en wat zijn de voor- en nadelen?

Een restlegaat is een manier om ervoor te zorgen dat uw partner na uw overlijden kan blijven wonen in uw huis. Het voordeel is dat uw partner beschermd wordt, maar het nadeel is dat de erfgenamen moeten wachten op hun deel van de nalatenschap.

Wat zijn de nadelen van schenken?

Het nadeel van schenken is dat de schenking vastligt en niet zomaar teruggedraaid kan worden. Daarnaast moet de begunstigde belasting betalen als de schenking niet wordt geregistreerd.

Welke voordelen heeft samenwonen voor de langstlevende partner?

Samenwonen kan leiden tot belastingvoordelen en bescherming van de langstlevende partner.

Wat zijn de nadelen van de Valkeniersclausule?

De Valkeniersclausule kan leiden tot conflicten tussen erfgenamen en kan de nalatenschap ingewikkelder maken.

Wat zijn de laagste erfbelastingtarieven in België?

De laagste erfbelastingtarieven zijn voor erfgenamen in rechte lijn, zoals kinderen en kleinkinderen.

Hoe kan ik mijn belastingfactuur drukken als ik in een latrelatie zit?

Door te kiezen voor samenwonen, wettelijk samenwonen of trouwen kunt u belastingvoordelen krijgen. Het is ook mogelijk om schenkingen te doen of een testament op te stellen om erfbelasting te verminderen. Raadpleeg altijd een expert voor advies op maat.

Stel uw vragen, geef uw feedback en ontvang hulp

ADRES

Sprinkelestraat 97 3690 Zutendaal

Contactgegevens

info@aangifte-successie.be

+32 477 18 54 53

Maak nu jouw afspraak

Stel hieronder jouw vragen over nabestaandenzorg en successie/nalatenschap aangifte.

DLP - site door subliweb.be