50% goedkoper dan een notaris ->

Ontdek de meest gemaakte fouten bij de aangifte van nalatenschap in Belgie

Peter Louwies

12 Apr 2023

Ontdek de meest gemaakte fouten bij de aangifte van nalatenschap in België - Dlp aangift successie nalatenschap

Intro

Het is niet ongewoon dat nabestaanden die de aangifte van nalatenschap in België moeten indienen, fouten maken bij het invullen van het formulier. Hoewel het proces van aangifte van nalatenschap niet eenvoudig is en veel technische kennis vereist, zijn er enkele veelvoorkomende fouten die gemakkelijk kunnen worden vermeden. In deze blog zullen we enkele van de meest voorkomende fouten bespreken die bij de aangifte van nalatenschap worden gemaakt in België.

De meest gemaakte fouten

Ten eerste wordt vaak vergeten om alle activa van de overledene te vermelden. Bij het invullen van de aangifte van nalatenschap moeten alle activa van de overledene, inclusief onroerend goed, bankrekeningen, beleggingen, levensverzekeringen, auto’s, kunstwerken en alle andere waardevolle bezittingen worden opgenomen. Het is essentieel om alle activa correct te identificeren en de waarde ervan te schatten. Als u niet alle activa van de overledene meldt, kan dit leiden tot problemen met de fiscus en zelfs tot belastingsverhoging.

Een andere veelvoorkomende fout is het vergeten van schulden. Als een persoon overlijdt, worden zijn of haar schulden niet automatisch geannuleerd. In de aangifte van nalatenschap moet u alle schulden van de overledene vermelden, inclusief hypotheken, leningen en creditcardschulden. Deze schulden moeten worden afgetrokken van de waarde van de activa van de overledene om de nettowaarde van de nalatenschap te bepalen. Als u de schulden van de overledene niet vermeldt, kan dit leiden tot fiscale problemen en een hogere belastingaanslag.

Een derde veelvoorkomende fout is het niet melden van levensverzekeringen. Levensverzekeringen zijn vaak een vergeten activum bij de aangifte van nalatenschap. Als de overledene een levensverzekering had afgesloten, moet u deze opnemen in de aangifte van nalatenschap en de waarde ervan schatten. Het is belangrijk op te merken dat sommige uitkeringen van de levensverzekering niet belastbaar is in de aangifte van nalatenschap, maar wel in de aangifte van personenbelasting van de begunstigde.

Een vierde veelvoorkomende fout is het verkeerd invullen van het formulier. Het invullen van de aangifte van nalatenschap is geen eenvoudige taak en vereist veel technische kennis. Het is belangrijk om het formulier zorgvuldig en nauwkeurig in te vullen, omdat zelfs kleine fouten tot problemen kunnen leiden. Als u niet zeker bent van het invullen van het formulier, kunt u altijd een nazorgconsulent raadplegen om u te helpen.

Een vijfde veelvoorkomende fout is het niet betalen van de verschuldigde belastingen. De aangifte van nalatenschap moet worden ingediend binnen vier maanden na het overlijden van de persoon. Als u de aangifte van nalatenschap niet op tijd indient, kan dit leiden tot vertragingen en extra kosten. Het is ook belangrijk om de verschuldigde belastingen tijdig te betalen. Als u de belastingen niet betaalt, kan dit leiden tot boetes en andere fiscale problemen. Het is daarom essentieel om ervoor te zorgen dat u alle belastingen correct berekent en op tijd betaalt.

Een zesde veelvoorkomende fout is het verwarren van het erfrecht. Het Belgische erfrecht kan complex zijn en het is gemakkelijk om de verschillende regels en voorschriften te verwarren. Het is essentieel om het erfrecht goed te begrijpen en te weten wie de erfgenamen zijn en welk deel van de nalatenschap aan elk van hen toekomt. Als u het erfrecht niet begrijpt, kunt u het beste een nazorgconsulent raadplegen om u te helpen.

Een zevende veelvoorkomende fout is het niet controleren van de aangifte van nalatenschap. Zodra u de aangifte van nalatenschap heeft ingediend, moet u ervoor zorgen dat deze correct is ingevuld en dat alle activa en schulden correct zijn vermeld. Het is belangrijk om de aangifte van nalatenschap zorgvuldig te controleren om eventuele fouten of onjuistheden te identificeren en te corrigeren voordat de fiscus dit doet. Het is beter om eventuele fouten te corrigeren voordat de fiscus dit ontdekt, omdat dit kan leiden tot belastingsverhoging.

Een achtste veelvoorkomende fout is het niet opvolgen van de fiscale verplichtingen na de aangifte van nalatenschap. Nadat u de aangifte van nalatenschap heeft ingediend en alle belastingen heeft betaald, zijn er nog steeds enkele fiscale verplichtingen die moeten worden opgevolgd. Bijvoorbeeld, als u onroerend goed erft, moet u jaarlijks onroerende voorheffing betalen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van alle fiscale verplichtingen en deze op te volgen om verdere problemen te voorkomen.

Conclusie

Er zijn dus heel wat veelvoorkomende fouten die gemaakt worden bij de aangifte van nalatenschap in België, zoals het vergeten van activa, het vergeten van schulden, het niet melden van levensverzekeringen, het verkeerd invullen van het formulier, het niet betalen van de verschuldigde belastingen, het verwarren van het erfrecht, het niet controleren van de aangifte van nalatenschap en het niet opvolgen van de fiscale verplichtingen na de aangifte van nalatenschap. Om deze fouten te vermijden, is het belangrijk om de aangifte van nalatenschap zorgvuldig in te vullen en alle relevante informatie correct te vermelden. Als u niet zeker bent van het invullen van het formulier, kunt u het beste een nazorgconsulent zoals DLP raadplegen om u te helpen.

Het is ook belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de fiscale wetgeving en het erfrecht om te voorkomen dat u fouten maakt bij de aangifte van nalatenschap. Zo heeft u sinds 1 juli 2022 altijd een notariële akte van erfopvolging nodig wanneer er zich in de nalatenschap een onroerend goed bevindt. DLP zorgt hier gratis voor bij een notaris naar keuze. Een nazorgconsulent zoals DLP kan u helpen bij het begrijpen van eventuele wijzigingen in de wetgeving en u adviseren over hoe u deze wijzigingen moet toepassen bij het indienen van de aangifte van nalatenschap. Als u vragen heeft of als u hulp nodig heeft bij het aangeven van uw nalatenschap kunt u ons altijd contacteren via 0477 18 54 53 of info@aangifte-successie.be

Stel uw vragen, geef uw feedback en ontvang hulp

ADRES

Sprinkelestraat 97 3690 Zutendaal

Contactgegevens

info@aangifte-successie.be

+32 477 18 54 53

Maak nu jouw afspraak

Stel hieronder jouw vragen over nabestaandenzorg en successie/nalatenschap aangifte.

DLP - site door subliweb.be